Call center : 086-6736738E-mail : Isaraprinting@gmail.comLINE ID : @isaraprintingร้านตั้งอยู่ที่ จ. เชียงใหม่ แต่เราจัดส่งงานทั่วประเทศ

Tag archive: การ์ดเชิญงานบวช

การหายไปของระบบการพิมพ์ Letterpress

การหายไปของระบบการพิมพ์ Letterpress

ในอดีต ก่อนที่จะมีระบบการพิมพ์เกิดขึ้น มนุษย์ใช้วิธีคัดลอกข้อความโดยการใช้ปากกาขนนกเขียนคัดลอก จนกระทั่งโยฮานน์ กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ได้คิดค้นระบบการพิมพ์ “Letterpress” ขึ้นเมื่อปี 1440 โดยใช้ไม้ทำแม่พิมพ์ที่เป็นตัวอักษรนูนกลับหัวขึ้นมา พิมพ์ลงบนกระดาษเปียกด้วยหมึก ต่อมาได้พัฒนาทำแม่พิมพ์จากโลหะ เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ได้ในงานพิมพ์ครั้งต่อไป และทำให้เกิดการเรียกว่าการพิมพ์ด้วย “ตะกั่ว” Letterpress จึงถือได้ว่ามีบทบาทต่อระบบอุตสาหกรรมของโลกและงานพิมพ์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อปี 1960 ได้มีการคิดค้นระบบการพิมพ์ “Offset” ขึ้นมา ที่สะดวกรวดเร็วและงานพิมพ์มีคุณภาพมากกว่า ทำให้การพิมพ์ Letterpress ลดลง ซึ่งเมื่อการพิมพ์ Offset ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Offset จึงมีบทบาทในการพิมพ์มากกว่า และเข้ามาแทนที่การพิมพ์ Letterpress ในที่สุด จะว่าไปแล้ว แม้การพิมพ์ระบบ Letterpress จะถูกแทนที่ไป แต่ยังมีบางคนไม่ว่าจะเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่ สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ยังคงรักษาระบบง านพิมพ์นี้ ไว้และยังมีงานพิมพ์ที่พิมพ์จากระบบ Letterpress อยู่บ้าง เช่น  การ์ดเชิญ นามบัตร ปกสมุด โปสการ์ด หรืองานที่มีปริมาณหรือสีที่ไม่มากนัก เพราะข้อดีที่…

ตัวอย่างข้อความการ์ดแต่งงาน

ตัวอย่างข้อความการ์ดแต่งงาน

  โปรโมชั่นดีๆ จากอิสระ การ์ดแต่งงานราคาพิเศษ คลิก!!     การด์แต่งงาน เป็นเสมือนตัวแทน กล่าวเชื้อเชิญบุคคลสำคัญ เปรียบเสมือนพยานแห่งรักของคุณ ซึ่่งเป็นสาส์นบอกเล่าให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของพิธีแต่งงานครั้งนี้ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงปราการด่านแรก ที่สร้างความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานสัมผัสได้ และรูปแบบการ์ดยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ครอบครัวทั้งสองฝ่าย เช่นความหรูหรา ความเรียบง่าย หรือความสดใส ความสนุกสนานเป็นกันเอง   การ์ดแต่งงานจึงมีความสำคัญมากกว่าจดหมายแจ้งข่าว ในวาระสำคัญเช่นนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาอันมีค่าช่วงก่อนงานแต่งงาน ควรเตรียมรายละเอียดที่จะระบุในการ์ดแต่งงาน และวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้   การเตรียมข้อมูลในการ์ดแต่งงาน และจำนวนการ์ด ราย ชื่อบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดพิมพ์การ์ด เช่น เริ่มจากประธาน(ถ้ามี) ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ชื่อ-สกุลเจ้าบ่าว-เจ้าสาว สถานที่จัดงาน รวมถึงงานหมั้น(ถ้ามี) ลักษณะการจัดเลี้ยง เช่น ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ หรือโต๊ะจีน และจำนวนการด์ที่ต้องใช้   การเลือกรูปแบบการ์ดแต่งงาน รูป แบบหรือวัสดุที่ใช้ทำการ์ดเชิญก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เริ่มจากประเภทของการ์ดว่าคู่ของคุณต้องการแบบใด การ์ดสำเร็จรูป หรือการ์ดสั่งผลิตโดยเฉพาะ…

Menu