Call center : 086-6736738E-mail : Isaraprinting@gmail.comLINE ID : @isaraprintingร้านตั้งอยู่ที่ จ. เชียงใหม่ แต่เราจัดส่งงานทั่วประเทศ

Tag archive: รับพิมพ์กล่อง

บรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า

บรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า

  สินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีการแข่งขันกันสูง เพราะสินค้าบางชนิดมีคุณภาพไม่ต่างกันมาก ผู้ประกอบการจึงหันมาสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วย “บรรจุภัณฑ์” บรรจุภัณฑ์มี 3 หน้าที่พื้นฐาน ดังนี้ ดึงดูด ความสนใจ บรรจุภัณฑ์ที่มีการวางแผนการออกแบบที่ดีนั้น สามารถทำให้ ลูกค้าเป้าหมายที่เดินผ่านไปมาหันมาสนใจและแวะชมสินค้า ในชั้นวางสินค้าได้ เตือน และสร้างความจดจำในตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะทำหน้าที่เตือนความทรงจำให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย “เห็นแค่สีและรูปแบบก็รู้ว่าเป็นสินค้ายี่ห้อนี้” สร้างความแตกต่าง บรรจุภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่ง แนวทางในการช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการปกป้องภาพลักษณ์และคุณค่าของตราสินค้า   (โปรดคลิกดูภาพขนาดใหญ่) การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้น นอกจากจะดูที่คุณภาพและราคาสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังช่วยดึงดูด เตือน และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือน “ผู้แทนขายที่ดี” หรือเป็น “เสื้อผ้าที่ห่อหุ้มสินค้านั้นๆ” ผู้ประกอบการจึงควรหันมาให้ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป แต่จำเป็นสิ่งที่ทำการตลาดให้กับสินค้าอย่างมืออาชีพ เรารับปรึกษาและออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดย บรรจุภัณฑ์ และ สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับ คลิกเพื่อสอบถามรายละเอียด

Menu